Výzkum a vývoj

Letité investice do výzkumu a vývoje mají na našem úspěchu lví podíl. Výzkum a vývoj je pevným základem, na kterém už 130 let budujeme mezinárodní úspěch a dobré jméno ručních nástrojů a vybavení značky Bahco.
Mateřská společnost naší značky, SNA Europe, je uznávaným odborníkem na inovace. To dokazuje její přední pozice ve výzkumu ergonomie ručních nástrojů, jehož cílem je snížit riziko namožených svalů či zranění plynoucích z opakujících se pohybů.

Centra ve Španělsku a Švédsku

Bahco má dvě vysoce specializovaná centra pro výzkum a vývoj. První z nich ve Švédsku vyvíjí produkty pro divizi řezných a sečných nástrojů, druhé ve Španělsku se soustředí na nástroje momentové.

Bahco – to je bohatá představivost ve spojení s nejmodernějšími materiály a technologiemi. Pro odborníky máme katalog s více než 15 000 položkami v různých odvětvích.

V průběhu let firma získala po celém světě přes 400 patentů a vyhrála mnohá ocenění za design a výjimečnou kvalitu svých produktů.

Každému produktu předchází pečlivý výzkum a vývoj
Vzniku každé řady produktů předcházelo podrobné poznání potřeb a požadavků těch, kteří s nástroji pracují. Dokážeme najít nejlepší řešení pro jakékoli odvětví či průmyslový sektor, pro jakékoli pracovní podmínky a prostředí. 
Úspěch značky Bahco tkví v široké škále specializací. Bahco se stalo synonymem pro hodnoty, které odborníci vyhledávají: bezpečnost, pohodlí při používání, výdrž, pevnost, dobrá funkčnost a hodnota nástrojů.