PRIVACYBELEID

De groep SNA Europe (“Wij”) verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en te eerbiedigen. Deze Privacyverklaring vermeldt de categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen, de wijze waarop wij die gegevens verzamelen, het doel waarvoor wij die gegevens gebruiken en met wie wij deze gegevens delen overeenkomstig de privacywetgeving en met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

 

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen

Wij kunnen een hele reeks persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken, daarin begrepen:

Gegevens die u ons bezorgt

Dit zijn uw gegevens die u ons bezorgt door u op onze site te registreren, formulieren op onze website in te vullen, deel te nemen aan live chat op onze website, producten aan te kopen, in te schrijven op diensten, software van onze website te downloaden of met ons te communiceren via telefoon, e-mail, persoonlijk of op beurzen of andere events.  De gegevens die u ons bezorgt, omvatten bijvoorbeeld uw naam, titel, professioneel adres, professioneel telefoonnummer, aankoopinformatie, professioneel e-mailadres, nationaliteit, land van verblijf, financiële informatie en credit card informatie, persoonsbeschrijving, foto, klantnummer, zakelijke informatie, voorkeuren voor internetactiviteiten, antwoorden in een enquête en de naam van uw werkgever.  Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij u uw persoonlijk adres vragen, uw persoonlijk e-mailadres, telefoonnummer en paspoortnummer.

Gegevens die wij over u verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, zullen wij automatisch informatie over uw bezoeken verzamelen via verschillende technologieën.  Dit omvat informatie over uw internetprovider, browsertype, besturingssysteem, pagina’s op onze website waartoe u toegang gehad hebt en online-bronnen en de datum en tijd van toegang om uw gebruikersbeleving te optimaliseren en de tijd die u met ons online doorbrengt, te verbeteren.  Wij ontvangen ook informatie aangaande de website via dewelke u tot onze website gekomen bent, en voor gebruikers van live chat uw IP-adres en geografische locatie.  Onze website, apps en online diensten maken gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers.  Dit helpt ons u een goede beleving te verzekeren en laat ons toe onze website en diensten te verbeteren.  Voor meer informatie over de technologieën die wij gebruiken, gaat u naar https://www.bahco.com/nl-nl/cookie-policy/ 

 

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens op een van volgende manieren gebruiken:

Websitebeleving: voor het technisch beheer van de website; interne verrichtingen, klantenbeheer; product-enquêtes; het oplossen van problemen; gegevensanalyse, data-analyse, het uitvoeren van testen, onderzoek en ontwikkeling; om te verzekeren dat de inhoud van onze website op de meest efficiënte manier voorgesteld wordt voor u en voor uw computer; en als deel van onze inspanningen om onze website veilig te houden.

Zakelijk gebruik: om te voldoen aan een transactieverzoek of om onze verplichtingen na te komen die ontstaan zijn uit contracten die u met ons afgesloten hebt; om een kredietbeoordeling uit te voeren; om berichten te sturen inzake herstelling of hercalibratie; om klantenaccounts te openen en te beheren en om nieuwe producten, diensten en online aanbiedingen te analyseren en te ontwikkelen.

Ondersteuning: om klantenondersteuning te bieden en aanvragen, vragen en commentaren te beantwoorden (ook via live chat); om u op de hoogte te brengen van veranderingen aan onze goederen en diensten en te meten hoe efficiënt wij aan uw verwachtingen voldoen.

Marketing: om u informatie te verstrekken over andere goederen en diensten die wij aanbieden of die door anderen aangeboden worden en lijken op deze die u reeds hebt aangekocht of naar geïnformeerd hebt en u informatieve of promotionele e-mailberichten te sturen, waarvoor u zich kunt uitschrijven zoals hierna beschreven.

Enquêtes: om van u informatie te vragen en te ontvangen aangaande uw ervaring met onze producten en diensten.

Bescherming van onze rechten en eigendommen: om onze rechten en eigendommen of die van anderen te beschermen wanneer wij redelijke gronden hebben om te geloven dat deze rechten of eigendommen aangetast zijn of zouden kunnen zijn; om schulden te innen; om mogelijke of effectieve vorderingen, aansprakelijkheden en verboden gedragingen of activiteiten te voorkomen, op te sporen, te identificeren, te onderzoeken en ter bescherming ertegen.

Overdracht van gegevens aan derden

SNA Europe maakt deel uit van de groep Snap-on Inc.  Snap-on Inc is een wereldwijde organisatie met verbonden ondernemingen, dochtermaatschappijen, bedrijfsprocessen en technische systemen die de grenzen overschrijden.  Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met andere bedrijven binnen de Snap-on groep op voorwaarde van naleving door hen van alle toepasselijke wetgeving en dit privacybeleid.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens meedelen aan niet-verbonden derden, inclusief zij die transactiefuncties, verwerkingsfuncties of onderhoudsfuncties uitvoeren, kredietinformatiebureaus, incassobureaus en/of andere bedrijven die namens ons diensten verlenen, professionele dienstverleners, wetshandhavingsinstanties en andere overheidsinstanties.

Wij gaan uw gegevens niet verkopen of verhuren aan derden.  Het is wel mogelijk dat wij uw gegevens delen met vertrouwde derden voor een van volgende doelen:

 • Statistische analyses uitvoeren;
 • U e-mails of brieven sturen;
 • U klantenondersteuning bieden;
 • Leveringen regelen;
 • Onze website en diensten verbeteren en optimaliseren;
 • Producten of diensten aanbieden die u mogelijk interesseren (mits u daarin toegestemd hebt); en
 • Naleven van alle wetten wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens mee te delen of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting of om uw rechten, eigendommen, veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen;
 • Naleven van rechterlijke beslissingen, dagvaardingen of verzoek van een wetshandhavingsdienst.

Er kunnen omstandigheden zijn waarin wij, omwille van strategische of andere zakelijke redenen, beslissen ons bedrijf te verkopen, kopen, fuseren of anderszins te reorganiseren.  Dergelijke transactie kan tot gevolg hebben dat persoonsgegevens meegedeeld worden aan mogelijke of daadwerkelijke kopers of dat wij dergelijke gegevens ontvangen van verkopers.  Wij streven ernaar bij dit soort transacties persoonsgegevens de gepaste bescherming te bieden. 

Termijn voor het bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang uw account actief is of zolang dit nodig is om u de goederen en diensten te verstrekken die u gevraagd hebt.  Wenst u dat wij uw gegevens niet langer gebruiken, gelieve ons te contacteren op datamanager@SNA Europe.com. Wij bewaren uw gegevens zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke rechten of plichten, om geschillen op te lossen of om te voldoen aan enige andere wet of regelgeving of om te voldoen aan een rechterlijke beslissing, dagvaarding of verzoek van een wetshandhavingsdienst.

Overdracht van gegevens buiten de EER

Het is mogelijk dat de gegevens die wij van u verzamelen, overgedragen worden naar en bewaard worden in een plaats gelegen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Uw gegevens kunnen ook verwerkt worden door personeel dat buiten de EER voor ons werkt, een ander lid van onze groep of voor een van onze leveranciers. Dit personeel kan onder andere betrokken worden bij het verwerken van uw bestelling, het verwerken van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten inclusief live chat en cloud-opslag diensten. Door het verstrekken van persoonsgegevens gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te verzekeren dat uw persoonsgegevens op een veilige manier en overeenkomstig dit privacybeleid behandeld worden.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen ernaar streven de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen door administratieve, technische en fysieke maatregelen tegen verlies, misbruik of ongeautoriseerde toegang, mededeling, uitwisseling of vernietiging ervan.  Jammer genoeg is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Niettegenstaande dat wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die via onze website overgedragen zijn, niet garanderen; iedere overdracht gebeurt op eigen risico. Als wij uw gegevens ontvangen hebben, maken wij gebruik van strikte procedures en beveiligingsvoorzieningen teneinde ongeautoriseerde toegang te voorkomen. 

Uw rechten 

Naargelang de omstandigheden, hebt u het recht om:

 • Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die wij bewaren;
 • U te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden;
 • De wijziging of bijwerking te vragen van onjuiste gegevens;
 • Te vragen dat uw gegevens gewist worden of de verwerking van uw gegevens in sommige situaties te beperken;
 • De overdracht te vragen van uw gegevens aan een andere organisatie die de controle heeft over uw persoonsgegevens; en/of
 • U te verzetten tegen een beslissing die een belangrijke invloed heeft op u en genomen is door een computer of ander geautomatiseerd proces.

Wanneer u een formeel verzoek wilt indienen met betrekking tot informatie over u die wij in ons bezit hebben, kunt u ons contacteren via volgende link: https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=Bahco&dl=en

Hoe kunt u zich afmelden teneinde door ons niet langer gecontacteerd te worden voor promotionele doeleinden?

U hebt het recht te vragen dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor marketingdoeleinden. Gewoonlijk zullen wij u op de hoogte brengen (vooraleer wij gegevens verzamelen) wanneer wij van plan zijn uw gegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken of wanneer wij uw gegevens aan derden zullen meedelen voor marketingdoeleinden. U kunt uw rechten om dergelijke verwerking te verhinderen, uitoefenen door bepaalde vakken aan te kruisen op de formulieren die wij gebruiken voor het verzamelen van uw gegevens.  U kunt dit recht ook steeds gebruiken door ons te contacteren op info@bahco.com of door te klikken op de link om af te melden in een informatieve of promotionele link die wij u sturen.

Hoe gebruiken wij cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat in uw browser of op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst door een webpaginaserver. Cookies worden veel gebruikt om een website te doen functioneren of beter te doen functioneren en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de site.  Wij gebruiken cookies om u van andere gebruikers van onze website, apps en online diensten te onderscheiden.  Dit helpt ons u een goede beleving te verzekeren en onze website en diensten te verbeteren.

 

 

 

Onze website gebruikt “cookies” die ons helpen onze website te verbeteren en u een betere en meer gepersonaliseerde dienst aan te bieden. Sommige cookies die wij gebruiken zijn van wezenlijk belang voor het functioneren van de website en zijn reeds ingesteld.  Wanneer u zich bij ons registreert of onze website verder gebruikt, gaat u akkoord met ons cookiegebruik.

U kunt cookies blokkeren door in uw browser de instelling in te schakelen waarmee u de instelling voor alle of enkele cookies kunt weigeren. Wanneer u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren (ook essentiële cookies) kan het echter zijn dat u niet tot alle delen van onze site toegang hebt. Behalve wanneer u uw browserinstellingen aangepast hebt zodat cookies geweigerd worden, blijft ons systeem cookies versturen zodra u onze site bezoekt.

Voor een overzicht van de cookies die wij op onze site gebruiken, gaat u naar https://www.bahco.com/nl-nl/cookie-policy/

 

Links

Het is mogelijk dat onze site links bevat naar en van de websites van derden.  Wanneer u een link naar één van deze websites volgt, weet dan dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden.  Gelieve dit beleid te controleren alvorens u uw persoonsgegevens in deze websites invoert.

Wijzigingen van ons privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.  Alle wijzigingen zullen door ons op deze pagina gepost worden; gelieve steeds de meest recente versie van ons privacybeleid te raadplegen.  Deze versie is gepost op 25 mei 2018.

Contact

Wanneer u van mening bent, dat de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving of dit beleid niet nageleefd werd, gelieve ons te contacteren op legal@snaeurope.com.  Alle inbreuken worden ernstig genomen.  Vragen, commentaren en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen verstuurd te worden naar info@bahco.com

 

Meer informatie over de cookies die op onze site gebruikt worden, is te vinden op https://www.bahco.com/nl-nl/cookie-policy/