Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website www.bahco.com (de 'Website'), waar u kennismaakt met de wereld van Bahco® en Bahco®-producten, -services, -activiteiten, -nieuws en -evenementen kunt ontdekken.

Door gebruik te maken van de Website bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden ('de Gebruiksvoorwaarden') zonder voorbehoud hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, gebruik de Website dan niet.

In dit document verwijst 'SNA EUROPE' naar de uitgever van de website, zoals vermeld in onze Juridische kennisgeving die u hier vindt

 1. Gebruik van de Website

  U mag de Website alleen bezoeken en gebruiken overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetten. Het is meer bepaald verboden het volgende te doen:

  • de navigatiestructuur of presentatie van de Website op enige manier te reproduceren of omzeilen met het doel materiaal, documenten of informatie te verkrijgen met behulp van een middel dat niet expliciet via de website beschikbaar is gesteld;

  • software, routine of apparatuur te gebruiken met het doel de correcte werking van de Website te hinderen;

  • actie te ondernemen om onbevoegde toegang tot een deel van de Website te verkrijgen;

  • actie te ondernemen die onredelijke of buitensporig grote belasting of verkeer op de Website of bijbehorende infrastructuur veroorzaakt;

 2. Intellectuele eigendom

  De Website alsook alle intellectuele-eigendomsrechten op de inhoud ervan (teksten, afbeeldingen, video's, databases, audio, foto's, knowhow, producten, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, handelsmerken, etc.) zijn de eigendom van SNA EUROPE en/of zijn aanverwante bedrijven of zijn onderworpen aan licenties en/of vergunningen die ons door derden zijn toegekend.

  U mag de Website en de inhoud ervan alleen gebruiken in de mate die nodig is om de Website online te raadplegen overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden. U mag informatie over Bahco®-producten en -services, waaronder ook de catalogi, alleen voor persoonlijk gebruik downloaden en afdrukken. Niettegenstaande het voorgaande wordt onder deze Algemene voorwaarden geen licentie toegekend. Daarom mag u geen enkel deel van de Website en de inhoud ervan reproduceren, openbaar maken, opvoeren, publiceren of wijzigen zonder voorafgaande goedkeuring van SNA EUROPE.

  Indien u via de Website gegevens en/of inhoud verstrekt aan SNA EUROPE, dan geeft u SNA EUROPE een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie om gebruik te maken van deze gegevens of inhoud tijdens de hele looptijd van het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht.

 3. Persoonsgegevens

  De voorwaarden waaronder we de via deze Website verzamelde persoonsgegevens gebruiken, zijn toegelicht in ons 'Privacybeleid' dat u hier kunt raadplegen. We nodigen u ook uit om ons 'Cookiebeleid' te lezen, dat u hier kunt raadplegen.

 4. Snelkoppelingen

  De Website bevat mogelijk links naar andere websites, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. SNA EUROPE doet geen enkele uitspraak over en geeft geen enkele garantie voor deze andere websites, hun inhoud en hun gebruik van persoonsgegevens. Daarom neemt SNA EUROPE geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van uw toegang, bezoek of gebruik van deze andere websites.

 5. Vrijwaringsclausule

  Niets op deze Website mag worden geïnterpreteerd als een voorstel tot verkoop of aankoop. Al het op de Website beschikbare materiaal is uitsluitend ter informatie bedoeld.

  De Website wordt 'zoals hij is' en 'zoals beschikbaar' aangeboden, zonder garantie van SNA EUROPE van welke aard ook. SNA EUROPE wijst expliciet enige garantie af dat de op deze Website beschikbare informatie vrij is van fouten of weglatingen. Bovendien garandeert SNA EUROPE niet dat de Website of de servers ervan zonder onderbreking zullen werken.

  Daarom neemt SNA EUROPE geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van, met name maar niet beperkt tot:

  • de toegang, het bezoek of het gebruik van de website, waaronder verlies van gegevens, vernietiging en computervirussen;

  • enige frauduleuze toegang tot of gebruik van de Website door een derde.

  SNA EUROPE kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Website en de inhoud ervan verbeteren of wijzigen.

 6. Wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden

  SNA EUROPE kan te allen tijde belangrijke of niet belangrijke wijzigingen uitvoeren aan deze Gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg daarom deze pagina regelmatig.

 7. Toepasselijk recht en rechtsgebied

  Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Tenzij een dergelijke bepaling als niet-afdwingbaar wordt beschouwd door een plaatselijke wet, moeten alle geschillen of rechtsgeschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Franse rechtbanken.