Våre verdier

Helse, miljø og Sikkerhet

Vi er opptatt av produktsikkerhet og sikkerhet på arbeidsplassen.

Vi jobber for å beskytte miljøkvalitet og offentlig velferd i vårt samfunn, og å implementere miljøvennlige politikk utformet for å forebygge, dempe og eventuelt rette virkninger på miljøet av samfunnet.

Vi tror på viktigheten av å ivareta naturressurser og at miljømålene kan og bør være i tråd med en sunn økonomisk utvikling.

Vår tilnærming til helse, miljø og sikkerhet når ut til alle deler av vår virksomhet, produktutvikling og forsyningskjeden for å fremme bærekraft.

Omfang og driftskontroll

Full kontroll over vårt område- vår helse, miljø og sikkerhets strategi  skal som et minimum samsvare med alle lokale, statlige og offentlige reguleringer. Alle prosessene i vår produksjon og tjenester blir jevnlig vurdert.

Begrenset kontroll - Vi oppfordrer våre leverandører til å vedta programmene som ligner på våre når det er mulig, og vil tilby hjelp til dem i dette arbeidet.

Våre produkter - Vi vurderer konsekvenser og påvirkning av nye produkt design og utviklingsprosesser.

Målsetninger

Områdets miljø

 • Klimagasser - Vi er fortsatt aktivt involvert i å identifisere energi- og ressursbevaringstiltak for å oppnå, om mulig, reduksjoner på ressursforbruket på alle våre faciliteter.

 • Totalt idustrielt avfall - Vi overholder alle lokale, statlige og offentlige krav til deponering av industriavfall. Vi gjennomgår våre prosesser og prosedyrer med jevne mellomrom for å minimere det totale industriavfallet .

 • Resirkulert avfall - Vi etablerer forbedringsprosesser for å forbedre utnyttelsen av råstoff og for å  redusere resirkulert avfall.

Miljø, helse og sikkerhet

 • Globale sikkerhetspriser - Vi utfører en årsaksanalyse for hver ulykke. Vi gjennomgår og iverksetter korrigerende og forebyggende tiltak som er aktuelle.

 • Dødsfall og alvorlige skader - Vårt mål er å oppnå null dødsfall og alvorlige skader for medarbeidere og entreprenører.

 • Håndhevelser - handlinger og reguleringer/tillatelse avvik - Vi forsøker å eliminere og forhindre avvik. Vi gjennomfører årlige vurderinger for å identifisere og forebygge avvik.

Leverandører

 • Mangfold - Alle bedrifter har lik tilgang til kontrakter og forretningsmuligheter.

Produkter

 • Sikkerhet - Vi tilbyr produkter som oppfyller alle gjeldende sikkerhetsstandarder, og informerer våre kunder om riktig bruk av disse produktene.

 • Utvikling av bærekraft - Vi implementerer prosesser som sikrer kontinuerlig produktinnovasjon for å redusere miljøbelastningen.

Kvalitetsfilosofi

Vår kvalitetsfilosofi er å:

 1. Involvere alle ansatte i å levere førsteklasses produkter og tjenester som konsekvent møter eller overgår forventningene til våre kunder og våre mål. Vi arbeider innenfor vårt kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001

 2. Jobbe etter en filosofi om å konstant forbedre oss og å gjøre tingene riktig første gangen, samtidig med at vi leverer komplette produkter og ytelser i tide på en mest effektiv måte. 

RCI Filosofi

SNA Europes RCI Filosofi sier at hver prosess kan forbedres kontinuerlig samtidig med at vi oppnår følgende resultater:

 • Tilby SNA Europe's ansatte et sikkert og ergonomisk arbeidsmiljø

 • Sikre produksjon av kvalitetsprodukter som tilfredsstiller våre kunders forventninger

 • Skape en jevn og konstant produksjon som tilfredsstiller våre kunders forventninger til levering

 • Forbedre SNA Europe's global effektivitet, noe som skaper et konkurransefortrinn

 • Jobbe mot perfeksjon

SNA Europe's ledelse bestreber seg på aktivt å sørge for kontinuerlige forbedringstiltak.

Les mer... 

Forholdet til leverandører og overholdelse av gjeldende lovgivning

SNA Europe har vedtatt en rekke innkjøps politikker for å oppfylle sitt samfunnsansvar og å gjennomføre rettferdige og likeverdige transaksjoner gjennom hele verdikjeden. Politikken innebærerer overholdelse av lovgivning, respekt for menneskerettigheter, ansatte, sikkerhet, helse og miljø, samt områder som risikokontroll av kjemisk innold og informasjonssikkerhet. SNA Europe optimerer kontinuerlig dets innkjøpspolitikker i en sosialansvarlig retning. Vi bestreber oss på å oppnå leverandørenes forståelse og støtte, samt å bygge et sterkt partnerskap.  

SNA Europe bestreber seg å utføre rettferdige og objektive transaksjoner ved å gi like muligheter til alle leverandører (inkludert potensielle kandidater) i samsvar med sine interne prosedyrer. SNA Europe foretar og fortsetter transaksjoner med leverandører basert på omfattende evalueringskriterier, som inkluderer samsvar med lover og sosiale normer, miljøvern, riktig informasjonssikkerhet, respekt for åndsverk, stabil og god eierstyring og selskapsledelse , overlegen teknologisk utviklings evne, riktig pris og kvalitet og stabile leveringsevner.

SNA Europe arbeider for å sikre riktig pris og kvalitet for å kunne tilby sine kunder en stabil tilførsel av best mulige produkter, som sikrer at SNA Europe får full tillit fra kunder over hele verden.

SNA Europe tillater ikke noen ansatte å ha personlige relasjoner med noen leverandører for å fremme egne interesser.

Leverandører som bruker underleverandører til å levere varer og tjenester til SNA Europe vil også være ansvarlig for underleverandør oppfyller våre krav og retningslinjer. Les mer... 

Oppførsel og etikk

Vi, på SNA Europe, har en sterk respekt for høy etisk standard, hovedsakelig drevet av Integritet og prinsipper. Disse ordene definerer hvem vi er og hvordan vi handler. Vi er forpliktet til våre verdier som individer og som et aksjeselskap, uansett hvor i verden vi opererer. Det krever vilje å handle med integritet og å utføre de høyeste etiske standarder i alt vi gjør. Vi tar valg hver dag, og de fleste av dem er enkle. Men for mer kompliserte situasjoner, har vi retningslinjer og rammer for hvordan man skal drive vår virksomhet i et krevende miljø. Som en del av Snap-on Inc., følger vi de etiske retningslinjene tilgjengelig på kinesisk, nederlandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk, spansk, svensk og russisk.

https://www1.snapon.com/corporate/codeofconduct.nws

De etiske retningslinjene dekker de viktigste sidene ved arbeidslivet og gir SNA Europes veiledning for å opprettholde det gode omdømmet til firmaet. Les mer...