Informacje prawne

www.bahco.com jest wydawane przez SNA EUROPE, "uproszczonej formie spółki akcyjnej z jedynego wspólnika" zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym i Spółek w Pontoise

Kapitał zakładowy: 1 037 000.00 euros.
Numer rejestracyjny: 509 621 736.
Siedziba: allée Rosa Luxembourg, 95610 Eragny-sur-Oise (France).
Numer telefonu: +33 (0)1 39 09 98 80
redaktor naczelny: Jesus Arregui

www.bahco.com jest na serwerze: SNA Europe

Adres: allée Rosa Luxembourg, 95610 Eragny-sur-Oise (France).
Numer telefonu: +33 (0)1 39 09 98 80