Popredajný servis

Sieť viac ako 65 externých servisných zariadení v 23 krajinách a vnútorná podpora s tromi centrami vo Francúzsku, Holandsku a Španielsku. Od poskytovania technického poradenstva až po opravu náradia a kalibráciu momentového náradia s krútiacim momentom. Špeciálny You Tube kanál obsahujúci krátke videá o tom, ako môžete udržiavať a opravovať svoje náradie. Pozrite sa!