Değerlerimiz

Çevre, Sağlık & Güvenlik Politikası

Biz Rekabet Edilemez Ürünlere ve İşyeri Güvenliğine bağlıyız.

Biz topluluklarımızda toplumun çevresel kaliteyi ve kamu refahını korumaya ve çevreye duyarlı politikaları uygulamaya çalışıyoruz.

Doğal kaynakları korumanın ve çevresel hedeflerin ekonomik gelişim ile birlikte ilerlemesi gereğine ve önemine inanıyoruz.

Çevre, Sağlık&Güvenlik performansı sürdürülebilirliği arttırmak için ürün geliştime ve tedarik zinciri ve tüm operasyonlarımıza yansımıştır.

Kapsam ve Operasyonel Kontrol

Tam kontrollü İşletmelerimiz Çevre, Sağlık&Güvenlik stratejilerimiz tüm yerel, devlet ve hükümet düzenlemelerine asgari oranda uyumludur. Üretim ve hizmetlerimiz her yönüyle değerlendirilmiştir.

Limitli kontrol Tedarikçilerimize mümkünse bizimle benzer programları uygulamaları konusunda teşvikte bulunuyor ve hatta konuyla ilgili onlara yardımcı olmayı teklif ediyoruz.

Ürünlerimiz yeni ürün tasarımlarımızın ve gelişim süreçlerinin etki ve sonuçlarını değerlendiriyoruz.

Hedefler

Tesis Çevresi

 • Sera gazları – Mümkün olan ölçülerde tüm işletmelerimizde kaynakları en doğru şekilde kullanarak  , enerji tasarrufu konusunda başarıyı hedefliyoruz. 

 • Toplu Endüstriyel Atık - Endüstriyel atıkların bertarafı ile ilgili tüm yerel, hükümet ve devlet şartlarına uygun işlemler uyguluyoruz. Toplam endüstriyel atıklarımızı en aza indirmek için süreç ve prosedürlerimizi periyodik olarak gözden geçiriyoruz.

 • Geri Dönüştürülebilir Atık – ham madde verimliliğini en yüksek seviyede tutmak ve geri dönüştürülebilir atıkları en aza indirmek için süreçlerimizi iyiliştiriyoruz.

Çevre, Sağlık & Güvenlik

 • Küresel Güvenlik Oranları –  Her kaza için ana neden analizi uyguluyoruz. Gözlem ve incelemeler yaparak düzeltici ve önleyici tedbirleri ve uygulamaları işleme alıyoruz.

 • Ölümler ve Ciddi Yaralanmalar – Amacımız çalışan ve iş ortakalrımızda  sıfır ölüm ve ciddi yaralanmaya ulaşmaktır.

 • İcre İşlemeleri & Mevzuat/İzin Non-Conformances – We strive to eliminate and prevent non-conformances. We conduct annual assessments to identify and prevent non-conformances.

Tedarikçiler

 • Çeşitlilik – Tüm ticari işletmeler iş anlaşma ve sözleşmelerinde eşit haklara sahiptirler.

Ürünler

 • Güvenlik –Uygulanabilir tüm güvenlik standartlarına uygun ürünler üretiyoruz  ve müşterilerimizi bunların doğru kullanımları hakkında bilgilendiriyoruz.

 • Sürdürülebilirlik için Tasarım – Çevreye olan etkiyi azaltamak için tasarımlarım uygulamaları yapıyoruz ve ürünlerimizi yenililyoruz.

Kalite Felsefesi

Kalite Politikamız:

 1. ISO 9001'e göre Kalite Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm ürün tedarikçileri ve servisler, hedeflerimizi ve müşteri beklentilerini sürekli olarak karşılamaktadırlar.

 2. Ürün ve hizmetlerimizi mümkün olan etkin şekilde tamamlamak ve gönderimini sağlamaya çalışırken , sürekli iyileştirme anlayışı ile çalışıp , yaptığımız işleri ilk seferde doğru yapmaya çalışıyoruz. 

RCI Felsefesi

SNA Europe'un RCI Felsefesi her sürecin istenilen sonuçları karşıladığı sürece sürekli iyileştirilebilir olduğunu savunur

 • SNA Europe iş ortakları güvenli ve ergonomik ölçülerde ses olan çalışma ortamı sağlamaktadır.

 • Müşterilermizin ihtiyaçlarını karşılayan kaliteli ürünler üretiyoruz.

 • Müşterilerimizin dağıtım taleplerini karşılayacak düzenli ve sürekli üretim akışı oluşturmak

 • Rekabet avantajı sağlayan SNA Europe’un küresel etkiliğini geliştirmek

 • Mükemmelliği Sürdürmek

SNA Europe Yönetimi sürekli geliştirme girişimlerinde öncü olmaya kararlıdır. Daha fazlası... 

Tedarikçiler ile İlişkiler ve  Yönetmeliğe Uygunluk

SNA Europe tedarik zincirinde adil ve eşitlikçi olmak için Tedarik Politikaları oluşturmuştur. Bu politikalar; yasalara uygunluk, emek, sağlık, ve insan haklarına saygı, kimyasal içerik risk kontrolu ile çevreye duyarlı olma ve bilgi güvenliği konularını kapsar. SNA Europe sosyal sorumluluklarını tedarikçilerini gözlemleyerek anlayarak ve onları destekleyip, onlarla sağlam ortaklıklar kurarak sürekli geliştirir.

SNA Europe kendi iç prosedürlerine uygun olarak (potansiyel adaylar dahil) tüm tedarikçilere eşit fırsatlar sağlayarak adil ve tarafsız işlemlerini yürütmektedir. SNA Europe tedarikçileri ile olan işlemlerinde, sosyal değerler ve yasalara uygunluğu, çevreyi korumayı, kişisel bilgi güvenliğini, fikri haklara, sağlam ve istikrarlı şirket yönetimine, üstün teknolojik geliştirme becerisine saygıyı, doğru fiyat ve kalite ve güvenilir tedarik sağlamayı içeren kapsamlı değerlendirme kriterine bağlı olarak öncü olur ve devam ettirir.

SNA Europe en iyi ürünü müşterilerine en doğru fiyat ve kalitede sunmaya özen göstererek , dünya çapındaki müşterilerinin güvenini tam olarak kazanmak için çaba sarfeder.

SNA Europe hiç bir çalışanına, hiçbir tedarikçisi ile kişisel çıkar ilişkisi kurmasına izin vermez.

Tedarikçilermizden alt tedarikçiler ile çalışanlar, temin ettikleri ürün ve servisleri SNA Europe prensiplerine uygun olarak yapmakla yükümlüdürler.Daha fazla bilgi için... 

Dürüstlük ve Etik İlkeleri

SNA Europe olarak, Dürüstlük ve Presipler gereğince etik kurallara derinden bağlılık gösteriyoruz. Bu ilkeler kim olduğumuzu ve ne yaptığımızı tanımlar. Dünyada her nerede faaliyet gösteriyorsak hem bireysel hemde kurum olarak bu değerlere bağlıyız. Bu bütünlük içinde hareket etme ve yaptığımız işlerde en yüksek etik standartlara ulaşma arzumuzdan kaynaklanmaktadır. Hergün çoğu kolay olmakla birlikte bir sürü seçimler yapıyoruz. Daha karışık durumlar için , mevcut durumlarda nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda ol gösteren ve sınır koyan kurallara sahipiz. Snap-on A.Ş.'nin, Alman Çince, Hollandaca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Rusça olarak mevcut İş Ahlakı Kurallarını takip ediyoruz.

https://www1.snapon.com/corporate/codeofconduct.nws

Dürüstlük İlkeleri çalışma hayatının en önemli durumlarını içerir ve SNA Europe İştiraklerine Firmamızın mükemmel ününü devam ettirmesi konusunda rehberlik eder. Daha fazla bilgi için...